Ajornament d’impostos


Ajornament d'impostos

Quins es poden ajornar? Fins quan?

Ajornament d'impostos

Quan en un moment puntual el teu negoci té un problema de liquidesa, és possible demanar a Hisenda un ajornament en el pagament dels teus impostos.

Aquí t'expliquem tot allò que necessites saber per demanar-los.


Quins impostos puc ajornar?

Impostos ajornables

 • IVA (model 303) (*)
 • Retencions IRPF autònoms (Model 130 i 131)
 • Impost de societats (Model 200)

Impostos NO ajornables

 • Retencions a compte (models 111 i 115)
 • Pagaments a compte de l'Impost de societats (Model 202)

Fins a quin import?

 • Mínim: 300 €
 • Màxim sense garantia: 30.000 €
 • Per deutes de més de 30.000 €, caldrà seguir un altre procediment i Hisenda demanarà un aval.
 • Els pagaments sempre seran mensuals i no podran ser inferiors a 30 €

I quant temps?

 • Autònoms: 12 mesos
 • Societats: 6 mesos

Quins requisits he de complir ?

Les sol·licituds d'ajornament es deneguen automàticament sempre que:

 • Tinguis deutes amb Hisenda en període executiu superiors a 600 €
 • Quan demanis l'ajornament d'un deute que ja va ser ajornat i no hagis atès els pagaments acordats.

(*) L'import ajornable de l'IVA és aquell no cobrat, per la qual cosa, hisenda pot demanar justificació de que no s'han cobrat les quotes ajornades. Aquesta condició es pressuposa (normalment no es comprova) però és un requisit que cal tenir en compte.