Dietes dels autònoms


Dietes dels autònoms

Quines es poden deduir i com?

No tot s'hi val

Dietes dels autònoms

Des de 2018, els treballadors autònoms poden deduir-se les dietes sempre que es compleixin una sèrie de condicions. Saps quines son?


Límit d'import

La quantitat de la deducció en l’IRPF ascendeix a 26,67 euros diaris en concepte de dietes, una xifra que s’incrementarà fins als 48,08 euros quan estiguis a l’estranger. En cas que hagis de pernoctar fora de la seva residència habitual, els límits es duplicaran fins als 53,34 euros a 91,35 euros respectivament.

I les condicions

Podràs deduir-te les despeses sempre que compleixis els criteris habituals establerts per Hisenda per la deducció de despeses i a més altres requisits especificats en la nova normativa:·

        

  • Únicament en dies laborables.        
  • El pagament ha de realitzar-se mitjançant medis telemàtics, això és, per transferència bancària o targeta. ·        
  • S’ha de conservar les factures o els documents que s’acreditin que la despesa està afectant a l’activitat. Aquestes factures han d’especificar el dia, l’establiment i l’import de la consumició.

La darrera condició és la més important. Les dietes han d'estar relacionades amb l'activitat professional.

App control de despeses

Microempresa.cat et recomana l'ús d'una app per al control de les despeses de dietes, locomoció, allotjament, etc...


Captio.net

Al mercat hi ha moltes aplicacions. Nosaltres treballem amb www.captio.net.

Pots demanar-la directament o compartir una llicència amb nosaltres