Tinc una empresa


Tinc una empresa

Oblida’t de totes les obligacions legals de la teva empresa!!!

Amb el nostre sistema de packs, la quota d’assessoria és constant tots els mesos de l’any. D’aquesta manera pots controlar les teves despeses i t’evites sorpreses desagradables.

 

Comptabilitat

Comptabilitat bàsica
Amortitzacions
Préstecs i/o leasings

Fiscalitat

Gestió IVA (models 303, 347 i 390)
Gestió Intrastat (model 349)
Gestió IRPF personal (models 111 i 190)
Gestió IRPF lloguers (models 115 i 180)
Impost de societats (models 200 i 202)

Laboral

Confecció de nòmines
Gestió de Seguretat Social
Confecció de contractes

Comptes anuals

Legalització llibres
Confecció comptes anuals
Presentació al registre mercantil

Llibres legals

Llibre de socis/accions
Llibre d'actes
Llibre diaris i inventaris
 
Aquests preus corresponen a una empresa amb un màxim de 100 factures emeses, 200 factures rebudes i 3 nòmines. En cas d'excedir aquests límits s'haurà de confeccionar un pressupost a mida.
Els serveis no inclosos al pack poden ser realitzats pel client o per microempresa.cat facturats a part. Els preus són mensuals i no inclouen els impostos vigents.