Tinc una empresa


Tinc una empresa

Tots els serveis

Oblida’t de totes les teves obligacions davant Hisenda i la Seguretat Social.

Quota fixa cada mes

Controla les teves despeses. No tindràs sorpreses desagradables.

Software de facturació inclòs

Utilitza gratuïtament el nostre software de gestió. Millora la teva eficiència i la teva imatge.

Comptabilitat

Comptabilitat bàsica

Amortitzacions

Préstecs i/o leasings

Fiscalitat

Gestió IVA (models 303, 347 i 390)

Gestió Intrastat (model 349)

Gestió IRPF personal (models 111 i 190)

Gestió IRPF lloguers (models 115 i 180)

Impost de societats (models 200 i 202)

Laboral

Confecció de nòmines

Gestió de Seguretat Social

Confecció de contractes

Comptes anuals

Legalització llibres

Confecció comptes anuals

Presentació al registre mercantil

Llibres mercantils

Llibre de socis/accions

Llibre d’actes

Llibre diaris i inventaris

Aquests preus corresponen a un autònom amb un màxim de 100 factures emeses, 200 factures rebudes i 3 nòmines. En cas d’excedir aquests límits s’haurà de confeccionar un pressupost a mida. Els serveis no inclosos al pack poden ser realitzats pel client o per microempresa.cat facturats a part. Els preus són mensuals i no inclouen els impostos vigents.